Księgi handlowe

KPiR

Ryczałt ewidencjonowany

Karta podatkowa

W ramach usług księgowych w zależności od wybranej formy ewidencji oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowywanie zakładowego planu kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • rozliczanie WNT, WDT, importu, eksportu
 • ustalanie MPK i raportowanie zarządcze
 • rozliczanie delegacji pracowniczych
 • obsługę płatności i rachunków bankowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb VAT
 • przygotowanie i wysyłkę deklaracji i informacji VAT, VAT-UE
 • przygotowywanie kalkulacji zaliczek i zeznań rocznych CIT, PIT
 • przygotowanie kalkulacji WHT oraz PCC

Dodatkowo:

 • doradztwo księgowe w zakresie wyboru najlepszej formy ewidencji i prezentacji danych finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (z póź. zm.) oraz ustawami podatkowymi
 • przekazywanie informacji i raportów spersonalizowanych w niestandardowych przedziałach czasowych
 • koordynowanie współpracy z biegłym rewidentem w siedzibie klienta bądź biura
 • współuczestnictwo w przygotowaniu wniosków kredytowych bądź innych form finansowania zewnętrznego
 • obsługę płatności i rachunków bankowych
 • sporządzanie raportów statystycznych GUS, NBP
 • aktualizację zgłoszeń identyfikacyjnych
 • reprezentację i współpracę z organami podatkowymi