• analiza umów gospodarczych
  • listy adwokackie przedprocesowe oraz windykacja przedsądowa
  • przygotowanie wzorców umów dla grupy kontrahentów
  • sporządzanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
  • wsparcie w aktualizacji i zgłaszaniu podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych